دوشنبه 12 مرداد‌ماه سال 1388
آدم برفی

بچه ها دور آدم برفی می چرخیدند و دست می زدند و شادی می کردند و اصرار داشتند آدم برفی از روی آتش چهار شنبه سوریشان بپرد!

دریافت کد ستاره باران وبلاگ

Digital Clock - Status Bar