شنبه 10 مرداد‌ماه سال 1388
اندیشه ها

گاه اندیشه ها به بازی می گیرند مرا و گاه...

کاش لحظات کودکی دوباره بازگردند تا بتوانم با آسودگی،

به بازی بگیرم اندیشه هایم را

درست همانند اسباب بازی ها!

دریافت کد ستاره باران وبلاگ

Digital Clock - Status Bar