شنبه 3 مرداد‌ماه سال 1388
حواس

ای بانو!

بیا حواسمان را پرت کنیم

مالِ هرکس دورتر افتاد

عاشق تر است!

 

فکر کنم این نوشته از کیکاووس یاکیده باشه!

دریافت کد ستاره باران وبلاگ

Digital Clock - Status Bar