دوشنبه 29 تیر‌ماه سال 1388
خدا می بیند...(این پست سیاسی نیست)

خدا می بیند دلی را که می شکند...بیا دعا کنیم دل هایمان را نشکاند 

خدا می بیند نوری را که به خاموشی می گراید...بیا دعا کنیم نورهای بصیرتمان را خاموش نکند 

خدا می بیند انسانی را که به ناحق می میرد...بیا دعا کنیم...بیا دعا کنیم خداوند، عدالت، آرامش، عشق و آزادی را در دل هایمان نمیراند!

 

 خدایا به حق خداییت؛

     دل های شکسته را مرهمی

     نورهای خاموش را روشنایی

    و انسان های به ناحق کشته را آمرزشی

                                        عطا فرما! 

پی نوشت: دوستان این پست اصلاً جنبه سیاسی ندارد و فقط...فقط امروز کمی دلم گرفته بود همین!

دریافت کد ستاره باران وبلاگ

Digital Clock - Status Bar