یکشنبه 28 تیر‌ماه سال 1388
آسمانی

نردبانی پله پله می خواهم 

تا آسمان ها روزی خواهم رفت و خواهم رسید 

و ستاره ها را آبپاشی خواهم کرد و ماه...آن را خواهم بوسید. 

و با تمام فرشتگان برای انسان ها دست تکان خواهم داد.

دریافت کد ستاره باران وبلاگ

Digital Clock - Status Bar